ระบบการติดตั้งatomymaxsite ::ตรวจสอบระบบก่อนการติดตั้ง
ตรวจสอบระบบก่อนการติดตั้ง
ขั้นที่ ๑
ขั้นที่ ๒
ขั้นที่ ๓
ขั้นที่ ๔
พัฒนาโดย นายชัดสกร พิกุลทอง atomy โทร 0899469997 เมล์ vt9vm@hotmail.com
ATOMYMAXSITE 2.5 เป็นซอฟท์แวร์ที่พัฒนาต่อจาก maxsite 1.10 ของคุณ อัษฎา อินต๊ะ จากเวป http://www.mocyc.com